Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
2020 Yılı Matbu Resim ve Harçlar
Maliye
2020-01-05 10:20

2020 Yılı Matbu Resim ve Harçlar

Kardenetim 2020 Matbu harç ve vergiler

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN (BRÜT 01.01.2020-31.12.2020)

(01.01.2020 - 31.12.2020)

2.943,00

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 442)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç  (01.01.2020 Tarihinden itibaren)

1.400,00

 

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI (01.01.2020-31.12.2020)

Taban (01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri arası)

2.943,00

Tavan (01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri arası)

22.072,50

 

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçinin Payı

1  

İşverenin Payı

2  

Devletin Payı (İşçi ve İşveren Tarafından Ödenmeyen)

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Üst Sınırı       (01.01.2020)

1.400,00

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GELİR VERGİSİ ) (GVK 287 )

Personele, işverenlerce yapılan günlük yemek yardımları istisna tutarı (2020)

24,84

 

 

 

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

 

 

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde

% 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde

% 22  

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2006-2020)

 

01.01.2020 – 30.06.2020

6.698,86

01.01.2019 – 30.06.2019

6.017,00

01.07.2018 – 31.12.2018

5.434,42

01.01.2018 – 30.06.2018

5.001,76

01.01.2017 – 31.12.2017

4.426,16

01.01.2016 - 31.12.2016

4.092,53

01.09.2015 - 31.12.2015

3.828,37

01.07.2015 - 31.08.2015

3.709,98

01.01.2015 - 30.06.2015

3.541,37

01.01.2014 - 30.06.2014

3.438,22

01.07.2013 - 31.12.2013

3.254,44

01.01.2013 - 30.06.2013

3.129,25

01.07.2012 - 31.12.2012

3.033,98

01.01.2012 - 30.06.2012

2.917,27

01.07.2011 - 31.12.2011

2.731,85

01.01.2011 - 30.06.2011

2.623,23

01.07.2010 - 31.12.2010                                                      

2.517,01

01.01.2010 - 30.06.2010                                                      

2.423,88

01.07.2009 - 31.12.2009

2.365,16

01.01.2009 - 30.06.2009

2.260,05

01.07.2008 - 31.12.2008

2.173,18

01.01.2008 - 30.06.2008

2.087,92

01.07.2007 - 31.12.2007

2.030,19

01.01.2007 - 30.06.2007

1.960,69

01.07.2006 - 31.12.2006

1.857,44

01.01.2006 - 30.06.2006

1.770,63

 

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352) 

Birinci Derece Usulsüzlükler

 

Sermaye Şirketleri

                220,00

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130,00

İkinci sınıf tüccarlar

67,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

18,00

Gelir vergisinden muaf esnaf

8,50

İkinci Derece Usulsüzlükler 

Sermaye Şirketleri

120,00

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67,00

İkinci sınıf tüccarlar

30,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,50

Gelir vergisinden muaf esnaf

4,70

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2020-31.12.2020)

Brüt ücreti

2.943,00

İşveren SSK Primi (20,5) Teşviksiz

603,32

İşveren İşsizlik Sigortası Primi %2

58,86

İşverene Maliyeti

3.605,18

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET DIŞI GELİRLER İÇİN 01.01.2020-31.12.2020)

22.000

Türk Lirasına kadar

  %15  

49.000

Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.300 TL, fazlası

  %20  

120.000 

Türk Lirasının 49.000 lirası için 8.700 TL, fazlası

  %27  

600.000

Türk Lirasından fazlasının 120.000 TL, sı için  27.870 TL fazlası

  %35  

600.000 Fazlası

Türk Lirasından fazlasının 600.000 TL, sı için  195.870 TL fazlası

  %40  

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN
(01.01.2020-31.12.2020)

22.000

Türk Lirasına kadar

  %15  

49.000

Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.300 TL, fazlası

  %20  

180.000 

Türk Lirasının 49.000 lirası için 8.700 TL, fazlası

  %27  

600.000

Türk Lirasından fazlasının 180.000 TL, si için 44.070 TL, fazlası

  %35  

600.000 Fazlası

Türk Lirasından fazlasının 600.000 TL, si için 191.070 TL, fazlası

  %40  

 

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (1996-2020)

 

2020 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:503)

%22,58

2019 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:503)

%23,73

2018 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:503)

%14,47

2017 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:490)

%14,47

2016 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:474)

%3,83

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457)

%5,58

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441)

%10,11

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430)

%3,93

2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:419)

%7,80

2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:410)

%10,26

2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401)

%7,70 

2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392)

%2,20

2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:388)

   %12,20

2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:377)

 %7,20

2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:363)

      %7,80 

2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:353)

 %9,80

2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)

 %11,20

2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325)

 %28,50

2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310)

 %59.00

2001 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301)

 %53,20

2000 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288)

 %56,00

1999 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279)

 %52,10

1998 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267)

 %77,80

1997 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259)

 %80,40

1996 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252)

 %72,80

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyetinin Başlangıcı

1.400,00

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177 )

Yıllık Alış Tutarı

 280.000

Yıllık Satış Tutarı

 390.000

Gayri safi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

140.000

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 280.000

 

 

EN AZ CEZA HADDİ (MİNİMUM) (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

 18,00

Diğer Vergilerde

35,00

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme 

40,00

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI (1996-2019)

30.12.2019 Tarihinden İtibaren 1947Sayılı Cumhurbaşk. Kar.

%1,60

05.09.2018 Tarihinden İtibaren 62 Sayılı Cumhurbaşk. Kar.

% 2,00

19.10.2010 Tarihinden İtibaren 2010/ 965 Sayılı BKK Uyarınca

% 1,40

19.11.2009 Tarihinden itibaren 2009/15565 Sayılı BKK Uyarınca

% 1,95

21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca

% 2,50

02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca

% 3,00

12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca

% 4,00

31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca

% 7,00

29.03.2001 Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca

%10,00

02.12.2000 Tarihinden itibaren 2000/1555 Sayılı BKK Uyarınca

% 5,00

21.01.2000 Tarihinden itibaren 2000/7 Sayılı BKK Uyarınca

%6,00

09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri arasında 98/11331 Sayılı BKK Uyarınca

%12,00

01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri arasında 96/7798 Sayılı BKK uyarınca

%15,00

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ (AYLIK/1996-2019)

30.12.2019 Tarihinden İtibaren Seri : C Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği

%1,25

25.10.2019 Tarihinden İtibaren Seri : C Sıra No : 4 Tahsilat Genel Tebliği

%1,58

06.09.2018 Tarihinden İtibaren Seri : C Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği

%1,83

 21.10.2010 Tarihinden İtibaren

%1,00

 21.11.2009 Tarihinden İtibaren

%1,58

 28.04.2006 Tarihinden itibaren

 %2,00

 04.03.2005 Tarihinden itibaren

                   %2,50

 22.11.2003 Tarihinden itibaren (429 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %3,00

 02.02.2002 Tarihinden itibaren (421 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %5,00

 29.03.2001 Tarihinden itibaren (416 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %6,00

 21.12.2000 Tarihinden itibaren (412 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %3,00

 25.01.2000 Tarihinden itibaren (409 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %4,00

10.07.1998-24.01.2000 Arası (402 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)

 %8,00

22.10.1996-09.07.1998 Arası (397 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)

 % 10,00

 

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA (2005-2020)

2020 Yılı İstisna Tutarı

6.600,00

2019 Yılı İstisna Tutarı

 5.400,00

2018 Yılı İstisna Tutarı

 4.400,00

2017 Yılı İstisna Tutarı

3.900,00

2016 Yılı İstisna Tutarı

3.800,00

2015 Yılı İstisna Tutarı

3.600,00

2014 Yılı İstisna Tutarı

3.300,00

2013 Yılı İstisna Tutarı

3.200,00

2012 Yılı İstisna Tutarı

3.000,00

2011 Yılı İstisna Tutarı

2.800,00

2010 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00

2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00

2006 Yılı İstisna Tutarı

2.200,00

2005 Yılı İstisna Tutarı  

2.000,00

 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara  

20 Gün

Hizmet süresi On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

 

 

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ (işçiyi İşverenin Çıkarması Halinde)

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

 

 

 

İDARİ PARA CEZALARI (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları

Tıklayınız

 

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

 

 

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

Güncel Listeyi Görmek için tıklayınız

 

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

1,400,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

790,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

 350,00

 

50 VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİ İÇİN ÖZÜRLÜ  ÇALIŞTIRMA ORANLARI

 

Özel Sektör

Özürlü

% 3

İŞÇİLİK MALİYETLERİ
2020 Asgari Ücret ve Asgari Ücret Maliyeti Tablosu

 

Tıklayınız

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

%12,75

TCMB Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

%13,75

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 TIKLAYINIZ

 

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

 

ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK Md. 82)

2020 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

40.000,00

 

SSK YEMEK MUAFİYETİ

 01.01.2020 – 31.12.2020
Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 5,12
(2.943,00/30=98,10 x%6) = 5,89

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

(01.01.2020 -31.12.2020)


SGK İlk İki Çocuk için yardım: (2.943,00x%2)=58,86 TL
Aile yardımı :
(2.943,00 x % 10)=294,30
 

 

 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faiz Oranları

Tıklayınız

 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Tıklayınız

 

 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

2020 Yılı

%07,59

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2020 Yılı

Tıklayınız

 

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

306.603,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

613.582,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

7.060,00

 

FORM BA, BS Uygulanacak Had

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

5.000,00 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

11.000,00

Diğer Yerlerde

7.000,00

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  TL

140.000,00 220.000,00

2 Numaralı Bent İçin  TL

70.000,00

3 Numaralı Bent İçin  TL

140.000,00

 

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2020 Takvim Yılı İçin

18.000,00 

 

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE)

2020 Yılı Vergileri

Tıklayınız

 

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ OLACAK ŞİRKETLERİN KRİTERLERİ
(1)ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler

Aktif Toplamı

         35.000.000

Yıllık Net Satış Hasılatı

               70.000.000

Çalışan Sayısı

                   175


Bu haber 1442 kez okundu.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                                                   7 + 3 = ?

 

SON YORUMLAR

ANKETLER

Şirketinizde Ne Sıklıkta Bağımsız Denetim Yaptırılmaktadır?

KARŞIYAKA Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.

KARDENETİM